Program
Presidiet
Om oss
Lover, vedtekter og retningslinjer
Region Norge
Area Europa
YMC international
Viktige lenker
Annet
Tilbake til hovedsiden
e-post til Asker YMC
Asker og Vardåsen Y's Mens Club
v/President Aud M. Stønjum
Søndre Borgen 3
1388 Borgen
Tlf. 920 98 923


Webmaster:
Jan Erik Berg