ASKER OG VARDÅSEN YMC - Om Oss

 

Om Y's Men og klubben.

Chartret: 15.11.1980
Tilsluttet: The International Association of Y’s Men’s Clubs

Hva er Y’s Men?
Y’en i Y’s Men er hentet fra YWCA/YMCA den engelske betegnelsen for KFUK/KFUM. Det finnes etterhvert et stort antall Y's MEN's klubber i alle verdensdeler. Vi er en klubb-organisasjon med over 1.400 klubber i mer enn 65 land med 25.000 medlemmer. Y's MEN kom til Norge i 1958 og teller nå 48 klubber med ca. 1.400 medlemmer, både kvinner og menn

Vår klubb vil arbeide for:
- Et fellesskap preget av nærhet, forståelse og tillit, der en kan være seg selv og gi av seg selv.
- Et miljø der kristne og andre kan finne seg til rette og trives, med respekt for hverandres meninger.
- Støtte til barn, ungdom og ressurssvake i lokalsamfunnet.
- Internasjonal kontakt og fremme av forståelse av et godt nærmiljø som ikke kan isoleres fra omverdenen.

Klubbkveldene holdes torsdager kl. 19.00 på Askertun eller Vardåsen. Medlemmer med ledsagere og gjester er
velkommen, åpne møter annonseres særskilt.

Klubbens e-post : asker.ysmen.no@gmail.com
Klubbens internetside: http://www.aymc.info/

Sist endret av: Jan Erik Berg 18.08.2021 14:21