VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Neste møte er:

Torsdag 13. oktober - Vardåsen

Svein Robert Solberg: Hva er MAF og Håpets vinger? Foredrag om et livsviktig arbeid på «Håpets vinger»