VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Husk Adventsmøte hos Holmen YMC den 7. desember kl 19.00

Neste møte er:

Onsdag den 16. januar, kl. 19.00, Vardåsen

Drøftingsmøte for medlemmene og besøk av Henry Grindheim
«Y's Men International - Status og utvikling»
Grindheim er Past International President

Husk
også nyttårsmøte hos Østenstad YMC, mandag den 7. januar, kl. 19.00.