VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Møter:

Foreløpig ingen møter grunnet pandemien !

Vi håper at valgmøtet den 29. april, og at resten av vårens møter kan gjennomføres som planlagt

Følg med på beskjeder fra presidiet