VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

 

Neste møte er:

torsdag den 25. april i Vardåsen. Tema er:

Torleiv Rognum: ”Sårbare barn”

Valgmøte