VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

Merk at klubben har skiftet navn til Asker og Vardåsen Y's Men's Club

Neste møte er:

Onsdag den 21. november, kl. 19.00, Vardåsen

«Alexander Lange - glimt fra et presteliv i Asker på 1800 tallet».
Pensjonert prest/høyskolelektor Anders Bergem
Dette er et åpent møte

PROGRAMENDRING!
Merk at Novembermarkedet er flyttet fra Askertun til KULTURHJØRNET (tidligere Asker Seniorsenter).
Dato er fortsatt 3. november