VELKOMMEN TIL ASKER Y'S MEN'S CLUB
KLUBBEN FOR ASKER OG VARDÅSEN

            Asker og Vardasen kirker

Neste møte er:

Onsdag den 18. april, kl. 19.00, Vardåsen

Pensjonert sykehusprest Berit Okkenhaug: "Fra skam til livsmot"

Husk distriktskonferansen på Heggetun, menighetshuset ved Heggedal Kirke, mandag den 9.4., kl. 18.00

Hold av helgen 31.8 - 2.9. Da er vi invitert til våre danske venner i Holsted-Gørding YMC