VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

 

Neste møte er:

torsdag den 14. mars i Vardåsen. Tema er:

Biskop em. Finn Vagle: ”Krigsbarna i skyggen av krigen”

 

Husk festaften lørdag den 9. mars og internasjonal kirkedag den 10. mars i Asker kirke