VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Neste møte er:

Onsdag den 24. oktober, kl. 19.00, Vardåsen

«Min vandring fra Nordlysveien til Petersplassen»
Pensjonert seniorrådgiver Øivind Østang.

PROGRAMENDRING!
Merk at Novembermarkedet er flyttet fra Askertun til KULTURHJØRNET (tidligere Asker Seniorsenter).
Dato er fortsatt 3. november