VELKOMMEN TIL ASKER Y'S MEN'S CLUB
KLUBBEN FOR ASKER OG VARDÅSEN

            Asker og Vardasen kirker

 

Neste møte er:

Onsdag den 20. september, kl. 19.30, Vardåsen

Årsmøte
Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2016/17 og budsjett for 2017/18.