VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Neste møte er:

Onsdag den 27. februar, kl. 19.00, Vardåsen

«Dialog og misjon. Motsetninger eller gjensidige forutsetninger?
Glimt fra Areopagos sin historie og dagens arbeid.» v/Raag Rolfsen, direktør i Areopagos

Husk
påmelding til festaften i Vardåsen Kirke den 9. mars.
Frist 4. mars

Tema er: To muntre damer v/Inger Lyster (ikke Lystrup) og Reidun Skaaheim, som underholder med skjemt og alvor.

Festaften