VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

  Vi minner om Adventsmøtet hos Holmen YMC, fredag den 9. desember.
E-post om dette vil bli sendt ut.


  Østenstad YMC arrangerer nyttårsmøte mandag den 9. januar.

 

Neste møte er:

Torsdag 26. januar - Askertun

Dirk van der Wel: «Vår dynamiske klode med eksempler fra «Nye Asker» og området rundt Semsvannet»

       Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!