VELKOMMEN TIL ASKER Y'S MEN'S CLUB
KLUBBEN FOR ASKER OG VARDÅSEN

            Asker og Vardasen kirker

 

Vel møtt til nytt semester!

Neste møte er:

Onsdag den 23. august, kl. 19.30, Vardåsen

Kveldens tema:
"Borgenmannen som fikk sitt eget frimerke. Gunnar Isaksen, offiser polarforsker og bonde " v/Anders Bergem