VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Neste møte er:

Onsdag den 24. april, kl. 19.00, Vardåsen

«Tanker om følelser». Pensjonert psykiater Johan Lothe Okkenhaug.