VELKOMMEN TIL ASKER Y'S MEN'S CLUB
KLUBBEN FOR ASKER OG VARDÅSEN

            Asker og Vardasen kirker

Husk jazzkonserten i Vardåsen den 28. oktober, kl. 18.00

Neste møte er:

Onsdag den 22. november, kl. 19.00, Vardåsen

Tema:
"Kristendom og livskunst " v/ høyskolelektor Tor Johan Sørensen Grevbo.

Dette er vårt siste møte i 2017.

Adventsfesthos Holmen YMC den 8.12, kl. 19.00