VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

 

Neste møte er:

den 23. november i Vardåsen. Tema er:

Sogneprest Else Bang Engebretsen: ”Grundtvig og datidens København”

Husk: Novembermarked på Askertun den 4. november og
Julemarked i Vardåsen kirke den 18. november

Adventsfest hos Holmen YMC fredag den 8. desember kl. 19.00