VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

 

Neste møte er:

Den 28. september i Vardåsen

Husk kirkedag i Vardåsen søndag den 24. september - Gudstjeneste kl. 11.00