VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

Møter:

Husk kirkedag i Vardåsen, søndag den 20. september!

Neste møte blir torsdag den 22. oktober i Asker kirke.
Thor Adolfsen orienterer oss om brannvern i hjemmet.
Åpent møte.

Jazzkonserten den 17. oktober avlyses!