VELKOMMEN TIL ASKER OG VARDÅSEN Y'S MEN'S CLUB

            Asker og Vardasen kirker

 

 

Neste møte er:

Torsdag 23. februar - Vardåsen

Ingeborg Tveter Thoresen: «Kvinnekamp og likestilling i kirke og samfunn»