ASKER YMC - PROGRAM FOR HØSTEN 2018 - VÅREN 2019
HØSTEN 2018
Onsdag 22. august KLUBBKVELD - VARDÅSEN
«Hans Børli, skogens dikter.» Musikalsk foredrag.
Pensjonert sykepleielærer Kari-Elisabet og pensjonert ingeniør
Øystein W. Skjold.
Fredag 31. august - søndag 2. september Besøk til vår vennskapsklubb i Holsted, Danmark
Søndag 16. september KIRKEDAG - VARDÅSEN
kl. 11.00
Onsdag 19. september KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Årsmøte:
Presidenten innleder til samtale.
Oktober (Uke 41) KULTUR&PIZZA
Kultur og pizza. (Egen invitasjon kommer - påmelding)
Onsdag 24. oktober KLUBBKVELD - VARDÅSEN
«Min vandring fra Nordlysveien til Petersplassen» Pensjonert seniorrådgiver Øivind Østang.
Lørdag 3. november NOVEMBERMARKED
Vi deltar på dugnad på Askertun
Lørdag 17. november JAZZKONSERT - VARDÅSEN
Onsdag 21. november KLUBBKVELD - VARDÅSEN - ÅPENT MØTE
«Alexander Lange - glimt fra et presteliv i Asker på 1800 tallet».
Pensjonert prest/høyskolelektor Anders Bergem
Fredag 7. desember ADVENTSFEST HOS HOLMEN YMC
Adventsfest i Holmen kirke, kl. 19.00. Holmen YMC inviterer.
VÅREN 2019
Mandag 7. januar NYTTÅRSFEST - ØSTENSTAD
Nyttårsfest i Østenstad kirke kl 19.00. Østenstad YMC inviterer.
Søndag 20. januar INTERNASJONAL KIRKEDAG
YMC Internasjonal kirkedag, Asker kirke kl. 11.00
Onsdag 23. januar KLUBBKVELD
«Kirketanker etter endt bispetjeneste» Biskop emeritus Laila Riksaasen Dahl. .
Februar - uke 6 eller 7 KULTUR & PIZZA
Kultur og pizza. (Egen invitasjon)
Onsdag 27. februar KLUBBKVELD
P«Dialog og misjon. Motsetninger eller gjensidige forutsetninger? Glimt fra Areopagos sin historie og dagens arbeid.»
Raag Rolfsen, direktør i Areopagos
Lørdag 9. mars
FESTAFTEN
Middag. Påmelding.
Onsdag 20. mars

KLUBBKVELD - ÅPENT MØTE
«Slekt skal følge slekters kirkegang».
Øystein Magelssen, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM. Valgmøte: presidiet, komitéer m.m. (valgkomiteen/ presidiet)

Onsdag 24. april ÅPENT MØTE
«Tanker om følelser». Pensjonert psykiater Johan Lothe Okkenhaug.
Mai VÅRTUR
Egen invitasjon
Onsdag 22. mai KLUBBKVELD
«Presidenten mimrer om sitt liv som sjømannsprestekone». Pensjonert lærer/undervisningsinspektør Aud Magelssen Stønjum. ;
Onsdag 12. juni SEMESTERAVSLUTNING, SOMMER
Asker YMC inviterer Nittedal, Holmen og Østenstad YMC (Egen invitasjon)


Alle møtene starter kl. 19.00 dersom intet annet er nevnt. I høstsemesteret samles vi i Vardåsen kirke. I vårsemesteret vekselvis på Askertun og i Vardåsen kirke etter nærmere beskjed
Sist endret av: Jan Erik Berg >30.08.2018 14:16