ASKER YMC - PROGRAM FOR HØSTEN 2017 - VÅREN 2018
HØSTEN 2017
Onsdag 23. august KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Pensjonert høyskolelektor Anders Bergem: «Borgenmannen
som fikk sitt eget frimerke. Gunnar Isaksen, offiser, polarforsker
og bonde».
Onsdag 20. september KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Årsmøte:
Presidenten innleder til samtale.
Søndag 17. september KIRKEDAG - VARDÅSEN
kl. 11.00
Oktober (Uke 41) KULTUR&PIZZA
Kultur og pizza. (Egen invitasjon kommer - påmelding)
Onsdag 18. oktober ÅPENT MØTE - ASKERTUN (NB Flyttet fra Vardåsen)
Pensjonert prest Bjørn Sandvik: «Martin Luther-fortsatt aktuell?» Merk også tiden, kl. 19:30
Lørdag 4. november NOVEMBERMARKED
Vi deltar på dugnad på Askertun
Onsdag 22. november KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Høyskolelektor Tor Johan Sørensen Grevbo: «Kristendom og livskunst».
Fredag 8. desember ADVENTSFEST HOS HOLMEN YMC
Adventsfest i Holmen kirke, kl. 19.00. Holmen YMC inviterer.
VÅREN 2018
Mandag 8. januar NYTTÅRSFEST - ØSTENSTAD
Nyttårsfest i Østenstad kirke kl 19.00. Østenstad YMC inviterer.
Søndag 14. januar INTERNASJONAL KIRKEDAG
YMC Internasjonal kirkedag, Asker kirke kl. 11.00
Onsdag 24. januar KLUBBKVELD -VARDÅSEN
Biskop emeritus, professor Ernst Baasland: «Den norske sangskatten fra Johan Nordahl Brun til dagens trubadurer».
Februar - uke 6 KULTUR & PIZZA
Kultur og pizza. (Egen invitasjon)
Onsdag 28. februar KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Psykiater Anne Kristine Bergem: «Dialogisk kommunikasjon hva er det?»
Lørdag 10. mars
FESTAFTEN - VARDÅSEN
Middag. Påmelding.
Onsdag 21. mars

KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Orgelkonsert på nytt orgel, v/Iver Kleive - kl. 19.00

Mandag 9. april DISTRIKTSKONFERANSE
Østenstad, kl. 18.00
Onsdag 18. april ÅPENT MØTE - VARDÅSEN
Pensjonert sykehusprest Berit Okkenhaug: «Fra skam til livsmot».
Åpent møte
Mai VÅRTUR
Egen invitasjon
Onsdag 23. mai KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Kapellan Olav Huuse Haraldstad med gitar: «Minner fra barndom i Japan»
Onsdag 6. juni SEMESTERAVSLUTNING, SOMMER VARDÅSEN
Asker YMC inviterer Nittedal, Holmen og Østenstad YMC (Egen invitasjon)

Alle møtene starter kl. 19.00 dersom intet annet er nevnt.

 

 

Sist endret av: Jan Erik Berg >07.02.2018 18:24