ASKER OG VARDÅSEN YMC - PROGRAM FOR HØSTEN 2023 - VÅREN 2024
HØSTEN 2023
Torsdag 24. august KLUBBKVELD - ASKERTUN
Arne Sæther: ”Det norske Amerika”
Søndag 17. september KIRKEDAG - VARDÅSEN KIRKE
kl. 11.00
Torsdag 28. september KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Årsmøte.
Torsdag 12. oktober KULTUR OG PIZZA
Egen invitasjon med påmelding kommer
Torsdag 26. oktober ÅPENT MØTE - VARDÅSEN
Vegard Olderheim: ”Alf Prøysens tid i Asker ”
Lørdag 4. november NOVEMBERMARKED - ASKERTUN
Lørdag 18. november JULEMARKED - VARDÅSEN
Torsdag 23. november

KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Sogneprest Else Bang Engebretsen: ”Grundtvig og datidens København”

Fredag 8. desember ADVENTSFEST HOS HOLMEN YMC - KL 19.00
Adventsfest i Holmen kirke, Holmen YMC inviterer.
VÅREN 2024
Mandag 8. januar NYTTÅRSFEST - ØSTENSTAD
Nyttårsfest i Østenstad kirke,. Festtaler: Kjell Magne Bondevik. Østenstad YMC inviterer.
Torsdag 25. januar KLUBBKVELD - ASKERTUN
Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland: ”Korleis har trui mi prega meg som menneske, politiker og statsforvalter?”
Torsdag 22. februar KLUBBKVELD - ASKERTUN
Kjell Martin Moksnes: ” Hvorfor vi husker godt og glemmer lett.”
Lørdag 9. mars FESTAFTEN - ASKERTUN
Se egen invitasjon
Søndag 10. mars INTERNASJONAL KIRKEDAG
YMC Internasjonal kirkedag, Asker kirke kl. 11.00
Torsdag 14. mars

ÅPENT MØTE - VARDÅSEN
Biskop em. Finn Vagle: ”Krigsbarna i skyggen av krigen”

Onsdag 10. april

FELLES ÅPENT MØTE I ØSTENSTAD KIRKE
Forfatteren Erika Fatland: ”Grensen. En reise rundt Russland”

Torsdag 25. april KLUBBKVELD/VALGMØTE - VARDÅSEN
Torleiv Rognum: ”Sårbare barn”
Torsdag 23. mai KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Berit Tversland: ”Det er vi som står vakt om Europa. Ingeborg Refling Hagens liv og diktning.”
En lørdag eller søndag i mai KLUBBENS VÅRTUR
Torsdag 13. juni SOMMERFEST ASKERTUN


Alle møtene starter kl. 19.00 dersom intet annet er nevnt.
Sist endret av: Jan Erik Berg >26.09.2023 18:35