ASKER OG VARDÅSEN YMC - PROGRAM FOR HØSTEN 2020 - VÅREN 2021
HØSTEN 2020
Torsdag 27. august KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Dirk van der Wel: "Vår dynamiske klode med eksempler
fra "Nye Asker" og fokus på området rundt Semsvannet."
Torsdag 10. september KLUBBKVELD - ASKERTUN
Årsmøte.
Søndag 20. september KIRKEDAG - VARDÅSEN
kl. 11.00
Torsdag 22. oktober ÅPENT MØTE - ASKER KIRKE
Thor Adolfsen: "Brannvern i hjemmet."
Søndag 15. november JUBILEUMSFEST - ASKERTUN
Vi deltar på dugnad på Askertun
Fredag 4. desember ADVENTSFEST HOS HOLMEN YMC
Adventsfest i Holmen kirke, kl. 19.00. Holmen YMC inviterer.
VÅREN 2021
Mandag 4. januar NYTTÅRSFEST - ØSTENSTAD
Nyttårsfest i Østenstad kirke kl 19.00. Østenstad YMC inviterer.
Torsdag 28 . januar KLUBBKVELD - ASKERTUN
Ingar Seierstad: "Å stå opp for noe! Da Nazismen banket
på skoleporten"
Uke 5 eller 6 KULTUR & PIZZA
Kultur og pizza. (Egen invitasjon)
Torsdag 18. februar KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Harald Kaasa Hammer: " Hans Nielsen Hauge - Norges første gründer og folkevekker"
Søndag 7. mars INTERNASJONAL KIRKEDAG
YMC Internasjonal kirkedag, Asker kirke kl. 11.00
Lørdag 13.. mars
FESTAFTEN - VARDÅSEN
Middag. Påmelding.
Torsdag 25. mars

ÅPENT MØTE - ASKERTUN
Per Arne Dahl: "Sårbarhetens kraft og risiko"

Torsdag 29. april KLUBBKVELD/VALGMØTE - VARDÅSEN
Gunvor Betzy Solheim: "Medisinplanter fra antikken til
våre dager".
Mai VÅRTUR
Egen invitasjon
Torsdag 20. mai KLUBBKVELD - ASKERTUN
Turi Egner Olderheim: "Torbjørn Egner- Turi Egner
Olderheim forteller om sin far"
Torsdag 10. juni SEMESTERAVSLUTNING, SOMMER
Asker YMC inviterer naboklubbene (Egen invitasjon)


Alle møtene starter kl. 19.00 dersom intet annet er nevnt.
Sist endret av: Jan Erik Berg >09.09.2020 15:11