ASKER OG VARDÅSEN YMC - PROGRAM FOR HØSTEN 2018 - VÅREN 2019
VÅREN 2019
Mandag 7. januar NYTTÅRSFEST - ØSTENSTAD
Nyttårsfest i Østenstad kirke kl 19.00. Østenstad YMC inviterer.
Onsdag 16. januar KLUBBKVELD - VARDÅSEN
Drøftingsmøte for medlemmene og besøk av Henry Grindheim «Y's Men International - Status og utvikling» Grindheim er Past International President
Søndag 20. januar INTERNASJONAL KIRKEDAG
YMC Internasjonal kirkedag, Asker kirke kl. 11.00
Onsdag 23. januar KLUBBKVELD - VARDÅSEN
«Kirketanker etter endt bispetjeneste» Biskop emeritus Laila Riksaasen Dahl. .
Fredag 8. februar KULTUR & PIZZA
Kultur og pizza. (Egen invitasjon)
Onsdag 27. februar KLUBBKVELD - VARDÅSEN
P«Dialog og misjon. Motsetninger eller gjensidige forutsetninger? Glimt fra Areopagos sin historie og dagens arbeid.»
Raag Rolfsen, direktør i Areopagos
Lørdag 9. mars
FESTAFTEN
Middag. Påmelding.
Onsdag 20. mars

KLUBBKVELD - VARDÅSEN, ÅPENT MØTE
«Slekt skal følge slekters kirkegang».
Øystein Magelssen, generalsekretær i Norges KFUK-KFUM. Valgmøte: presidiet, komitéer m.m. (valgkomiteen/ presidiet)

Onsdag 24. april KLUBBKVELD - VARDÅSEN
«Tanker om følelser». Pensjonert psykiater Johan Lothe Okkenhaug.
Mai VÅRTUR
Egen invitasjon
Onsdag 22. mai KLUBBKVELD - VARDÅSEN
«Presidenten mimrer om sitt liv som sjømannsprestekone». Pensjonert lærer/undervisningsinspektør Aud Magelssen Stønjum. ;
Onsdag 12. juni SEMESTERAVSLUTNING, SOMMER
Asker YMC inviterer Nittedal, Holmen og Østenstad YMC (Egen invitasjon)


Alle møtene starter kl. 19.00 dersom intet annet er nevnt.
Sist endret av: Jan Erik Berg >25.11.2018 11:19