ASKER YMC - PROGRAM FOR HØSTEN 2016 - VÅREN 2017
VÅREN 2017
Mandag 9. januar NYTTÅRSFEST - ØSTENSTAD
Nyttårsfest i Østenstad kirke kl 19.00. Østenstad YMC inviterer.
Søndag 15. januar INTERNASJONAL KIRKEDAG
YMC Internasjonal kirkedag, Asker kirke kl. 11.00
Onsdag 25. januar KLUBBKVELD -VARDÅSEN
"I smerte og kjærlighet ble sangene til - Lina Sandell i tekst og toner " v/pensjonert prost Astrid Bayegan
Februar - uke 6 KULTUR & PIZZA
Kultur og pizza. (Egen invitasjon)
Onsdag 15. februar KLUBBKVELD - ASKERTUN
«Kall og oppgave » v/ pensjonert sykepleier Synnøve og overlege Einar Johnsen
Lørdag 4. mars
FESTAFTEN - VARDÅSEN
Middag. Påmelding.
Onsdag 15. mars

ÅPENT MØTE - VARDÅSEN
"Salmedikterens bruk av Johannes Åpenbaring " v/pensjonert prost Øyvind Backer

Onsdag 5. april KLUBBKVELD - ASKERTUN
«Å leve er å ta imot - om tilbakeblikk på dagen, en praktisk øvelse i takknemlighet » v./Rredaktør Asle Finnseth
Valgmøte: presidiet, komitéer m.m
Mai VÅRTUR
Egen invitasjon
Onsdag 10. mai KLUBBKVELD - VARDÅSEN
«Kirken bak sine murer utfordringer i dagens sekulariserte og individfokuserte samfunn » v./prest og journalist Tom Armann
Onsdag 7. juni SEMESTERAVSLUTNING, SOMMER Askertun
Asker YMC inviterer Drammen, Holmen og Østenstad YMC (Egen invitasjon)

Alle møtene starter kl. 19.30 dersom intet annet er nevnt.

 

 

Sist endret av: Jan Erik Berg >16.02.2017 9:39